Appellklass tävlingen den 24/3

SBK tävling ligger för närvarande nere ca 2 veckor.

För att göra anmälan innan den fungerar igen, skickar ni uppgifter om ert namn ,hundens namn och regnr.  vilken klubb ni tävlar för och vilken grupp spår, sök eller rapport ni tävlar i.

Gärna ert telefon nr om vi snabbt vill få tag på er.

Skicka ett mail till  tavling@ullaredsbk.se och när vi fått anmälan skickar vi en bekräftelse från oss.

Välkomna till en trevlig tävling !