Styrelsen

Vill du komma i kontakt med hela styrelsen på en gång. Maila styrelse@ullaredsbk.se

Mats Johansson
Ordförande
070-328 79 12attack1405@gmail.com
Vakant
Vice Ordförande
Evelina Renström
Sekreterare
sekreterare@ullaredsbk.se
Mona-Stina Hallin
Kassör
kassor@ullaredsbk.se
Lena Johansson
Ledamot
076-847 43 44lena.johansson@ullaredsbk.se
Annika Sahlin
Ledamot
070 573 76 95annika.sahlin3@gmail.com
Åsa Hoffman
Ledamot
Mats Johansson
Suppleant
070-328 79 12attack1405@gmail.com
Carina Sunesson
Suppleant
076-314 52 15carina.sunesson@yahoo.com

Valberedning

Jenny Herbertsson
Sammankalllande valberedningen
070-995 16 27
Berit Örtefors
Valberedningen
Eva-Lena Danvik
Valberedningen
evalena.danvik@gmail.com

Revisorer

Lasse Henningsson
Sammankallande revisor
0706-851531lasse.henningsson@ullaredsbk.se
Marcus Jakobsson
Revisor
Annika Svensson-Wilsson
Revisorsuppleant