Styrelsen

Vill du komma i kontakt med hela styrelsen på en gång. Maila styrelse@ullaredsbk.se

Mats Johansson
Ordförande
070-328 79 12attack1405@gmail.com
Börje Johansson
Vice Ordförande
b.carltorp@gmail.com
Kenth Sandberg
Sekreterare
sekreterare@ullaredsbk.se
Marcus Jacobsson
Kassör
kassor@ullaredsbk.se
Daniella Benke
Ledamot
d.blenke@gmail.com
Åsa Hoffman
Ledamot
Carina Sunesson
Suppleant
076-314 52 15carina.sunesson@yahoo.com

Valberedning

Jenny Herbertsson
Sammankalllande valberedningen
070-995 16 27
Berit Örtefors
Valberedningen
Eva-Lena Danvik
Valberedningen
evalena.danvik@gmail.com

Revisorer

Lasse Henningsson
Sammankallande revisor
0706-851531lasse.henningsson@ullaredsbk.se
Siv Sandberg
Revisor
Vakant
Revisorsuppleant