Vill du bli medlem i klubben?

Medlemsavgiften i vår klubb är:

595 kr per år för helbetalande medlem (400 kr i förbundsavgift + 50 kr i distriktsavgift +145 kr till lokalklubb)·

165 kr per år för delat medlemskap, dvs man betalar endast en förbundsavgift oavsett hur många lokalklubbar man är medlem i.

145 kr per år för familjemedlem

I medlemskapet ingår tillgång till klubbstuga och dressyrplan, möjlighet att närvara på klubbens olika aktiviteter, olycksfallsförsäkring till och från planlagda aktiviteter med instruktörer och tävlingar samt åtta exemplar av tidningen Brukshunden. Som klubbmedlem har du dessutom förtur till våra kurser.

Vill du gå med som medlem?

Ordinarie medlemskap (även delmedlemskap) och ungdomsmedlemskap anmäls direkt till Svenska Brukshundklubben. Du kommer sedan att få betalningsuppgifter från SBK.

Fyll i formuläret på denna länk.

Välkommen som klubbmedlem!!!