Årssammanfattning 1997–2022

1997

Så här startades Ullareds brukshundsklubb.

Det började egentligen med att Lasse Henningsson, som varit aktiv i Kinds brukshundklubb sedan 1968, flyttade hem till sitt föräldrahem i Fridhemsberg.

Folk runt började fråga om hjälp med sina hundar och detta utmynnade i en del privatkurser hemma på gården.

Söndagen den 4 mars hölls en informationsträff på Hedevi fotbolls plats i Ullared. Där hade vi information och div. hunduppvisningar med egna och inlånade hundekipagen.

Träffen samlade ett sjuttiotal intresserade där ett fyrtiotal visade intresse att vara med i en klubb.

Vår kursen 97 samlade en femtontaldeltagare, därav en del som gått valpkurs tidigare. Intresset var stort och det började pratas om att bilda en klubb så vi kunde träna under lite mera ordnade former.

Den 4/6–97 ordnades ett möte i Fridhemsbergs bygdegård och frågan togs upp ang. ev. bildande av brukshundklubb.

Mötet tog beslut på att klubb skulle bildas och interimsstyrelse utsågs av de elva deltagarna. Det beslöts även att kontakt skulle tagas med Falkenbergs kommun om någon plats att få bedriva verksamheten på.

Efter mycket jagande efter mark och klubblokal dök det upp ett erbjudande om att få hyra in oss i en tom rektorsexpedition i Gällareds skola. Vi skulle även få disponera vissa lektionssalar vid kurser och fick även möjlighet att ta över en idrottsplats Hagaberget bakom skolan och svara för skötseln av denna.

Kontrakt skrevs med skolan samt kultur och fritid och därmed hade klubben klarat det första stora problemet med en fast plats att bedriva verksamheten på.

Hösten 97 startades en mixad dressyrkurs på klubben i Gällared med Lasse Henningsson som instruktör, och Leif Blockgren som medhjälpare, Leif ställde även upp med ett bensindrivet elverk och två halogenlampor på fem hundra watt. Vi hade löfte om att få koppla in oss och köpa ström från skolan senare till våren 98.

Den 4/11–97 blev vi fullvärdig medlem i SBK och vid årets slut hade vi 34 medlemmar.

1998

Det satsades hårt på utbildning av brukshundar i början, trots bristen av instruktörer, det blev mest Lasse Henningsson som fick dela med sig av sina kunskaper och hjälpa de nya medlemmarna.

1999

Detta år blev ett intensivt år, klubben lade ett anbud på 10 000 kr för nerlagda Hylte BK:s inventarier och agilityn bana samt en materialbod, anbudet godkändes och några av klubbens medlemmar ordnade hem grejorna med lastbil, vi fick även med Hyltes belysnings stolpar.

Lasse Henningsson har genomgått utbildning till mentaltest domare och godkänts, han är dessutom sedan tidigare 1 klass A bruksprovs domare likaså i lydnadsklass.

Medlemsantalet ökade snabbt under året och fina resultat från tävlingar började komma in.

Leif Blockgren med schäfern Battis Iris, kallad Ina, blev klubbens första ekipage som blev uppflyttad i appellklass spår, dom kvalade även in till den populära tävlingen Doggy Cup, för nybörjare, där de gjorde ett bra resultat.

Ekipaget blev även det första som senare tog sig upp och blev godkända i elitklassrapport, med Lasse H som hjälpförare.

Duktiga ekipage kom även fram i lydnadsklass bland annat, duktiga ekipage kom fram i lydnadsklass bland annat Lisbeth Johansson med Moa och Carina Leander med Tess.

Under våren hade vi ett flertal kurser, samtliga träffades vid en kursavslutning där Hallands Nyheter deltog och skrev reportage.

Närmare 50 personer deltog och olika aktiviteter visades, skyddsdressyr med Urban Martinsson och Mikael Lindeblad, agility med Jörgen Sundvall med Trixi från Falkenbergs hundungdom och Flyball som visades av Carina Leander med Tess.

Vi fick även i år ett ekipage med till Doggy Cupp, Angelica Anger med Essie.

På lydnads sidan presterade Lisbeth Johansson med Moa och Carina Leander med Tess toppresultat i lydnadsklass 3.

Även på Bruks sidan fick flera medlemmar uppflyttningar i olika grenar.

2000

Efter den intensiva starten gick klubben ner lite i tempo för att få fixat nödvändiga praktiska saker,

Parkeringsplats har färdigställts, belysnings stolpar på plats, ansökan om bidrag för nergrävda kablar insänts, bidrag till gräsklippare har godkänts och inköpts.

Lasse Henningsson blev uttagen att döma SM för skyddshundar i Göteborg

Medlemsantalet var vid årets slut 82 och klubbkassan är välfylld

mycket tack vare kurser och Bingolotto försäljning.

2001

I början av året tecknades ett avtal med Fritidsnämnden ang. skötsel och förfogande rätt över Gällareds fotbollsplan, den befintliga omklädnings baracken snyggades upp och ändrades till tävlingskansli.

En etologikurs genomfördes med 15 deltagare och Lasse H som kursledare, kursen ingår även som del för blivande handledare.

Lasse H har genomgått utbildning och godkänts som UPH domare, uthållighetsprov för alla raser

På funktionärs sidan har vi fått tillskott med två instruktörer Lars Karlson och Ritha Pettersson samt en off tävlings sekreterare Urban Martinsson.

På tävlings sidan har flera fina framgångar nåtts av klubbmedlemmar.

Ansökan om pengar till nyare agility bana inskickades till en fond i SBK och Capital bank, klubben beviljades 9000 kr som får ses som ett startkapital.

Klubbens nya logo godkändes som designats av Urban Martinsson.

2002

Förhoppningen om att vårt första större jubileumsår, fem år, skulle bli ett bra år föll tyvärr inte in. Verksamheten år 2002 blev mycket besvärligt för vår klubb.
När skolan i Gällared såldes var hoppet att hyra en lokal där av nye ägaren först som en lösning i början av augusti, men tyvärr begärdes så pass hög hyra att vi ansåg det orealistiskt, speciellt då vi inte skulle få hyra de lokaler vi ville ha, för fortsatt verksamhet.
Beslut fattades om att klubben i stället skulle utnyttja tidigare godkänt bidrag av kultur och fritid på 38 000 kr för upprustning av den gamla omklädningsbaracken. Detta skulle kompletteras med en ny ansökan om att utöka befintlig barack med altantak samt skaffa eget el-abonnemang av sydkraft.
Ett febrilt arbete drogs igång med att hitta ny lokal men detta var inte lätt, kursverksamheten lyckades vi hålla i gång genom att hyra in oss i Gällareds bygdegård där fika och teori hölls, dressyr biten klarades fortfarande på Hagabergets idrottsplats som vi hade kontrakt på.

Det gamla omklädningsrummet blev räddningen, en vägg slogs ut, lite målarfärg på väggarna och ny matta lades in och det fanns åtminstone någonstans att vara vid träningen.
Fristående toalett har inköpts och provisoriskt el – abonnemang har ordnats för att verksamheten skulle kunna fortgå utan klubblokal.
En idé kläcktes, att isolera, dra in el, samt bygga till altan för att få någotsånär dräglig tillvaro för de som kämpade vidare.
Sagt och gjort, Kultur och Fritid uppvaktades med en ansökan på beräknade kostnader om 135 000 kr där vi skulle få stå för 20% själva.
Efter några månaders väntan kom beskedet, vi fick pengarna!!!
Trots alla problem med klubblokal fick vi ändå glädjas åt att Carina Leander och Tess blev för övrigt klubbens första ekipage när de kvalade in till SM i lydnad 2002. Resultatet blev räckte dock ej helt för att få starta i finaltävlingarna efter kvalen.

2003

Innan vi han sätta igång ombyggnationen hände följande, Vi blev uppringda från kultur och fritid som berättade om att ett antal skolpaviljonger blivit lediga och frågade om vi var intresserade av dessa i stället.
Lasse H och Östen Elgh åkte ner till Falkenberg och kollade, dom såg fina ut och efter snabba beslut så bestämdes det att vi skulle ta dessa istället för att bygga om den gamla omklädningsbaracken, vi behövde inte betala mer än transporten.
Beviljade pengar fick omdisponeras och så fort mark och bygglov var klart så drogs det igång.
En bit mark som arrenderades i anknytning till fotbollsplanen, ett gäng från klubben röjde denna, grävmaskin kom och fixade bort stubbar och genom klubbmedlemmars erbjudande skänktes stora mängder fyllningsgrus som fick fraktas dit kostnadsfritt.
Speciellt tack får riktas till Madelene och Janne Levander som skänkte en mängd bärlagergrus från sin grusgrop i Sibbarp och utan Staffan Pehrsons insats med sin lastbil som transporterade detta samt naturgrus från Ätran hade vi stått oss slätt. Leif Blockgren Ställde upp med traktor och virkestransport som underlättade fantastiskt, tillsammans med en del duktiga skogshuggare.
Ett mastodontarbete utfördes innan det var dags för klubbstugemodulerna att köras dit med långtradare och sättas på plats med lyftkran.
Ett stort jobb utfördes ideellt, väggar flyttades, kök sattes upp, toaletter och dusch monterades mm, och till sist hade vi en fungerande klubbstuga, problemet var bara att vi ej hade vatten och avlopp indraget, utan vårt utedass fick användas och vatten fick köras dit.
Nytt bidrag söktes för detta på ca 120 000 kr, detta beviljades och året efter hade vi även VVS delen klar.
Utöver klubbarbetet blev Lasse Henningsson uttagen att döma årets SM för lydnadshundar i Mantorp
Vi arrangerade DM i lydnad den 15:e juni, och där vann vi både individuellt och
lag-DM.
Klubben deltog även med hjälp att arrangera spår till Tjänstehunds SM som arrangerades av Varbergs BK.
Carina Leander med Tess vann individuellt för tredje året i rad, och fick behålla vandringspriset.
På utbildningssidan har Ulla-Britt Lindqvist och Lars Carlsson blivit godkända A1 instruktörer och Madelene Svensson godkänd handledare vid kurs på Varbergs BK
Försäljning av Bingolotto i samband med alliansen på Gekås har beviljats.

2004

I början av året fick klubben möjlighet att anställa Lasse H på halvtid som lönebidragsanställd 6 månader som förenklade iordningställandet av klubbstugan.
Vi fick beviljat bidrag till vatten och avlopp med 118,000 kr där vi stod för 20% själva.
Ett par av medlemmar, Magnus Karlsson och Rickard Lindgren kom med förslag att bygga altan till vår stora lydnadstävling. Planering startades snabbt och en av våra medlemmar skänkte även material till denna, toppen jobbat!
Parallellt med allt jobbet kördes kursverksamhet och tre tävlingar under åren i rapport lydnadsklass och sök.
Klubben arrangerade även lydnads DM detta år och återigen segrade Ullareds laget.
Vi arrangerade ett litet läger under pingsthelgen i spår och rapport.
Klubbens första bruks cert togs av Carina Leander med Uqie i sök, och det blev ett till under året, dom blev också uppflyttade till elit spår under året.
Dec. 2004 hade vi vår första stora invigningsfest med julbord för medlemmar och inbjudna entreprenörer och äntligen fick man den rätta känslan att vi var en fungerande brukshundklubb.

2005

Under våren fortsattes altanbygget från 2004 med uppsättning av tak och altanräcken som blev lagom klart till vårt sommarläger där det tränades skydd med inhyrd instruktör Fredrik Bjurklint, samtidigt tränades Sök och agility.
I samband med lägret invigdes även den fina nya altanen. Lägret hade 30 deltagare
Nu var klubbstugan var i stort sett klar bortsett från utvändig målning, invändigt finns fortfarande efterjusteringar att göras. Duschrummet har iordningställts och ny varmvattenberedare installerats, jobbet gick på 32 000 kr.
Tyvärr är inte alltid positiva grejer bra, den stora belastningen för medlemmarna med att både bygga klubbstuga och hålla igång kursverksamhet, förde med sig att träningen av egna hundar gick i botten på torsdagarna och klubbens vara eller icke vara kom upp på möten.
En av vår nya driftiga medlem Magnus Karlsson kom med en idé, ändra dag och kör telefonlista så folk vet att det är öppet och finns folk på klubben, detta provades tillsammans med en liten närvarotävling.
Resultatet blev strålande och allting började kännas bra mycket mera positivt och framtiden för klubben lagom till 2007 års tioårsjubileum ser ljus ut.
På tävlings sidan har det varit mycket aktiviteter, det som man tänker mest på vad Carina Leanders SM kval i sök med Falkvindens Uqie där dom hamnade på första reservplats, tyvärr kom alla till start och det blev ingen tävling för dom men dom fick ändå glädja sig åt att blivit brukshunds champion i år.
Det vi fick också glädja oss åt var att en av klubbens medlemmar Mikael Lindeblad med Falkvindens Urgosh blev Världsmästare i grenen Mondeo Ring klass 1 i Slovenien.
Medlemsantalet i klubben har under året gått upp till 122st.

2006

Den 3–4 juni hade klubben ett litet träningsläger i skydds, sök och agility för intresserade medlemmar samt några inbjudna.
Den 21 maj hade vi Loppis med uppvisning i Mondeo ring och agility. Mängder med prylar och möbler hade skänkts till klubben. ”Gubbarna” i styrelsen hade fullt upp med att åka kommunen runt för att hämta upp allt. Fika och lotter såldes Vi fick sålt för något över 10 000: – kr
Ett 50 tal kursdeltagare har gåt olika kurser under året.
Magnus Karlsson genomförde allmänlydnadskursen för instruktör: A1 och blev godkänd, Magnus och Rickard Lindgren har också avlagt prov som B figuranter. Carina Haglund har blivit godkänd som tävlings sekreterare.

Klubben skickade återigen in ansökan om bidrag till kultur och fritid om hjälp till att få ordnat belysning och kablar efter skador från skogsavverkningen, kostnad ca.50,000: – Glädjande nog fick vi beviljat vår ansökan med ca 35 000: –
Till årets DM startade Lasse Henningsson med Kurants Joker i Rapport. De blev årets Distriktsmästare i denna gren, de fick samtidigt tredje certet som fodras för brukschampionat. Lasse Henningsson med BCH Kurants Joker blev också första reserv och förhandsnominerade till landslaget, tyvärr blev ingen plats tillgänglig och ej heller start i NOM då start i SM krävs där de stod som reserv.

2007

Detta år blev vårt 10 års jubileum vilket firades med en trevlig fest i klubbstugan för medlemmar och inbjudna gäster från Hallandsdistriktet och övriga klubbar i Halland. Ett antal medlemmar fick även mottaga förtjänsttecken i olika valörer för utfört arbete i Klubben.
Som vanligt arrangerades vårt populära läger med många deltagare, vi ordnade också loppis som inbringade 7000 kr.
Nergrävning av nya elkablar och uppsättning av belysning genomfördes, slutsumman blev ca 60 000 kr.
Ett problem med klubbstugan har upptäckts, gummiduken på taket har börjat läcka och måste åtgärdas snarast.
På tävlings sidan har flera fina resultat inrapporterats av olika ekipagen, mest glädjande var att Lasse Henningsson med hjälpförare Ulla-Britt Lindqvist och Kurants Joker kvalat in till SM i rapport, där slutade dom på en fin 10 plats.
Klubben arrangerade för första gången loppis som drog mycket folk och gav 7000 kr i försäljningsintäkt.

2008

Nu är det full fart på klubben, ca 80 deltagare på olika kurser, lägervecka genomförd, gräsmattan nysådd efter nergrävda kablar, värmepump installerad, slutmålning av klubbstugan och läckande taket har provisoriskt åtgärdats
Det mest framträdande detta år blev Lasse Henningsson med hjälpförare Ulla-Britt Lindqvist och Kurants Jokers toppår, med seger i Schäfer SM rapport med ett stort antal deltagare, sedan en hedrande 4:e plats på årets bruks SM i och uttagna till landslaget.
Vid NOM i Norge erövrade de även guldmedalj och blev Nordiska mästare, för övrigt första i Hallandsdistriktet sedan detta bildats.
För första gången arrangerades gemensamma Hallandskampen för alla klubbarna i distriktet där Ullared stod som första värd.
Senare del av året lades ett stort arbete ner med att planera 2009 års SM som skulle avlöpa i Falkenberg med Hallandsdistriktet och deras 6 klubbar som ansvariga.
Tragiskt nog avled en av vår första medlem Leif Blockgren i början av året, han var en av anledningen till att klubben bildades, utan hans hjälp med arbete och maskiner hade det inte skett, han bidrog även flera år i styrelsen och med sin hund Ina blev de klubbens första elitekipage i rapport.

2009

Blev i SM arrangemangets tecken, ett jättejobb utfördes av klubbarnas medlemmar, för Ullareds del hade 17 elitspår ordnats och ett flertal ställde även upp som funktionärer på SM arenan
För Lasse med Joker blev SM starten tyvärr en missräkning då de misslyckades i rapporten, men de fick lite plåster på såret med att bli utsedda som Sveriges bästa schäfer 2008 och fick mottaga en check på 3000 kr av Agria på schäferklubbens årsmöte.
På klubben har satts upp en container till förvaring av nyinköpt gräsklippare.
Medlemsantalet har ökat till 133 st.

2010

Mängder av snö har kommit under vintern, snöröjning av taket för att förhindra skador fixades av medlemmar och även skottning av planen ordnades för att kunna träna.
Div. renovering av köket har skett med nya bänkskivor och kakel som monterats av fam. Torpling.
Klubben har lagts ut på Facebooksida.
Klubben fick två medlemmar godkända som Rally lydnadsinstruktörer, Östen och Yvonne Elg och även vår första agilityinstruktör Caroline Olsén.
Klubben arrangerade vår första internationella lydnadstävling, TV 5 var på plats och filmade deltagare till serien ”Ullared”
Läger har genomförts tillsammans med Varbergs BK med 35 deltagare.
För Lasse med Joker blev det en 2 placering vid Schäfer SM i lydnad.

2011

Detta år har vi märkt en minskning av medlemmar, vid årets slut hade vi 108, även kursdeltagandet har minskat något.
Under året har två instruktörer Sofie Ljungblad och Elin Bengtsson utbildats och debuterat med att hålla kurs.
Vi anordnade öppet hus en dag som blev mycket lyckat med många besökare.
En ansökning om bidrag ang. renovering av materialförrådet avslogs tyvärr, däremot ställde kommunen upp med röjning av träd runt planen.
Pingstläger med att prova på aktiviteter genomfördes.
På mästerskapsfronten startade Åsa Mårtensson med Busyborder Fajta i Lydnads SM där de slutade på en 33 plac. av 60 startande
Lasse Henningsson blev uttagen som resursdomare i bruks SM.
Östen Elg var uttagen att döma viltspårs SM.
Hemsidan har designats om och ligger även på Facebook

2012

Året började bra med att ett stort antal barn som besökte klubben på sportlovsaktiviteterna vid februarilovet, Hallands nyheter var på plats och det blev en helsida om detta som gav god pr.
Klubben fick en ny agilityinstruktör, Marie Karlberg.
Vår inskickade ansökan om nytt tak till klubbstugan på 56 000 kr och bidrag med 32 000 kr till ny agilitybana godkändes men däremot inte bidrag till friköpning av klubbstugans tomt. Klubben har berikats med tre tävlings sekreterare, Irene Torpling, Jenny Herbetsson och Carola Carlsson samt en nyutbildad tävlingsledare i bruks, Magnus Karlsson.
Pingstläger med självhushåll genomförts med bra uppslutning.
Förutom ett större antal genomförda olika tävlingar startade klubben med lag till Hallandskampen efter några års uppehåll, blev en 4 placering.

2013

Hallandsdistriktet arrangerar SM för lydnad och agility i Falkenberg. många av klubbens medlemmar hjälpte till, Lasse Henningsson var reserv TL på plats, Kennet Gustafsson kommenderade lydnad tillsammans med Annika Wilsson Svensson. SM blev väldigt uppskattat av deltagarna.
Klubbstugan får nytt snedtak efter godkänt bidrag, monteras av Terje och veteranpolen
Ny agilitybana inköpt och levererad, första skickades i retur pga. dålig leverantör som skickade beg. Bana med defekt material, ny beställdes och levererades av annan leverantör.
Beslöts att försöka köpa loss klubbstugetomten.
Lasse Henningsson har påbörjat utbildning för blivande bruksdomare i Halland i distriktets regi, vid teoretiskt prov blev Magnus Karlsson och Kennet Gustafsson från vår klubb godkända
Ann-Sofie Johansson blev godkänd som tävlingsledare i bruks.
Lasse Henningsson utses till att bli klubbens första hedersmedlem.

2014

Under året har det varit många problem med planbelysningen så 5 nya strålkastare köptes in och monterades, en plåtcontainer skulle köptas in för att förvara agilityhindren, ett tillfälle gavs, container köptes och forslades hem av en tidigare medlem kostnadsfritt.
Som vanligt genomfördes pingstläger, dessutom ordande klubben ett utbildningsläger i spår för instruktörer åt D-Hus i Halland, Lärare Lasse Henningsson.
Klubben arrangerade även ett domare prov åt SBK:s Västra distrikt.
Ann-Sofie Johansson har blivit godkänd som tävlingsledare i bruks.
En stor händelse inträffade med att Lasse Henningsson blev tilldelad SBK:s högsta förtjänstmedalj i guld för klubb och distriktsarbete under många år.

2015

Detta år blev lite turbulent, nyinköpta Tv:n stals och värdeskåpet uppbrutet. Ny tv inköptes senare under året och förvaras lite annorlunda.
Belysningen krånglar fortfarande, pga. fabrikationsfel fel i leverans medförde utbyte till LED-lampor i stället men krångel med uppsättning som därför flyttades till 2016.
Vi har börjat låna ut vår appellplan under dagarna till flyktningar från förläggningen jämte klubben i gamla skolan.
På tävlings sidan åkte vi på en märklig händelse då vi helt plötsligt inte kunde komma in till vårt spårområde i Fridhemsberg, en skogstransport med virke raserade en bro så det blev omöjligt att arrangera årets DM i spår för Hallandsdistriktet som det var tänkt.
Klubben arrangerade däremot för första gången en stor in off. Agility tävling kallad Ullaredshoppet som samlade en mängd startande.
Klubben arrangerade också ett KM i agility detta år.
Klubben ställde även i år upp med lag i Hallandskampen där de slutade på 3 plats.
Debut har också skett av klubbmedlemmar i nosework med fina resultat.

2016

Nya LED-lamporna uppsatta av Lasse, Kenneth och Carina tack vare gratis utlåning av Lars Gruubs skylift och äntligen bra ljus på planen
Efter flera års förarbete med ansökan om bidrag som godkänts, lyckades klubben teckna avtal med markägaren av klubbstugans tomt om friköp som betalades i årets slut.
Vi hade också ett träningsläger under Kristihimmelsfärdshelgen med god uppslutning då vi tränade spår, sök, lydnad, nosework och agility. Under sportlovet hade vi en aktivitetsdag som blev mycket lyckad med ca 12 deltagare.
Ullared ställde upp med ett lag till Hallandskampen bestående av Per-Uno och Karin i lydnad, och Pamela och Suzanne i Appell, laget hamnade på tredje plats.
Vi har också anordnat ett domarprov i distriktets regi där 7 domare gjorde sitt prov för att bli 1a klass B-domare. Alla 7 blev godkända vilket innebär att klubben har 2 nya 1a-klass B domare. Magnus Karlsson och Kenneth Gustafsson.

2017

Vi hade också ett läger i år under Kristihimmelsfärdshelgen med många deltagare då vi tränade spår, sök, lydnad, nosework och agility.
Det har varit allmän träning på onsdagskvällar och sedan vi införde kepslista har deltagande varit högt. Mars månad anordnade klubben en träningstävling i sök och brukslydnad för distriktets tävlingsekipage.
Träningsgruppen Lydiga hundar har tränat flitigt på helgerna och har haft många deltagare och glädjande nog flera deltagande ungdomar.
Detta år är också 20 års jubileum och i samband med detta ordnades en trevlig fest för medlemmar och inbjudna
Vi köpte marken runt klubbstugan 2016 och väntar nu på att Lantmäteriet ska göra avstyckningen, Lantmäterihandlingar ang. tomtköpet har inskickats och avstyckningen beräknas vara klar i slutet av året.

2018

Medlemsantalet ligger numera runt 100 men glädjande nog har ungdomsmedlemmar ökat under åren.
Verksamheten fungerar bra, kurser har hållits såväl som läger, Träningskvällarna på onsdagar har blivit uppskattade och flera träningsgrupper har kört såväl lydnad som bruks och nosework.
En snickare har anlitats som byggt en ny bruks stege och plank för att gömma sig vid platsliggning, ”gubbar” för framåtsändandet och prispallen uppfräschad
En elektriker har gjort en större översyn av elen i stugan.
Klubbens ansökan till ny större gräsklippare har beviljats.
Markköpet avslutades under hösten så klubben äger nu tomten till klubbstugan
En av klubbens medlemmar Mats Johansson som hyr husvagnsplats på klubben, har tagit på sig ansvaret att sköta klubbens gräsklippning och fungera lite som vaktmästare, vilket vi i klubben är jätteglada för.

2019

Klubben har under året ändrat sin logo till den centrala SBK logon med Ullared infogad.
Klubbstugans skylt har också ändrats till den nya logon.
I samband med ny logo har klubben även tagit fram ny klubbjacka.

Klubben har köpt in en ny gräsklippare för godkänt investeringsbidrag.
Vi har haft två fixardagar där vi hade väldigt stor anslutning, det blev väldigt mycket gjort.
Första dagen var det bl.a. taket på altanen som skulle rivas av eftersom det var trasigt och läckte. Plast taket skulle ersättas med plåt.

Strax innan midsommar var det dags för nästa fixardag, denna dag blev altantaket färdigt.
Till midsommar samlades också ett antal medlemmar som åt grillade och testade kubbspel och andra trevliga aktiviteter.

En större investering skedde även i slutet av året när vi satsade på att utöka vår parkering på vår egen tomt.
En av våra medlemmar ställde upp och skänkte fyllnadsmassor och bidrog med grävmaskinsjobb, klubben fick investera i bärlagermaterial med ca11000 kr.

I juni och augusti var det en TL-B utbildning på klubben, vilket gjorde att distriktet fick tre nya tävlingsledare i bruksgrenarna.
Sista helgen i september hölls en TL-A utbildning på klubben, detta gjorde att klubben fick två tävlingsledare i skydd

Under påskhelgen anordnades ett läger med 35 deltagare.
Det kom träningssugna deltagare från hela mellersta Sverige och dessutom fick vi besökare från Norge som deltog.

Under året har ett flertal tävlingar i olika grenar arrangerats, bla. skydds och glädjande nog fick klubben en DM mästare i Janne Svenson med Krokasmedens’ ’Dina’’

Hallandskampen gick av stapeln i Laholm detta år, naturligtvis var klubben representerade med ett lag som tog silver!

Då det var 10 år sedan klubben hade med någon på SM i bruks var det mycket trevligt att se ett av klubbens ekipage Carina Leander/Mårtensson med Kiss my Ass ’’Vässa’’ klara kvalplats i sökhundsgruppen.
På SM kämpades det starkt och det slutade på en hedrande 5:e plats.

Till sist, återigen har klubben mist en medlem som avlidit, det var Ruth Bäck som var med sedan klubbens början som lämnade oss, hon var klubbens allt i allo i köket dit hon ständigt bakade goda kakor och annat gott.
Hon tävlade också med sin hund Ruffa i lydnadsklass.

2020

Klubben har, på grund av Coronapandemin, bara haft två medlemsmöten, varav ett var årsmötet som var mycket välbesökt. Medlemsmötet i våras blev inställt och det i höstas blev också inställd och där valde vi att mejla ut medlemsinformation i stället.
Styrelsen har under året haft 4 styrelsemöten och några arbetsmöten, dessa har skett i både fysisk form och som telefonmöte i ett fall.

Detta år har det varit ganska lugnt med aktiviteter, men en hel del saker har ändå skett.
Vi har haft en fixardag där medlemmar träffades och gjorde framför allt utomhusarbete där mycket bra jobb slutfördes efter en uppgjord arbetsplan
Det har varit två kurser under året, på våren en valpkurs och på hösten en allmänlydnad.

En av våra nya instruktörer, Felicia Jensén Christensen har gått två fortbildningsdagar på klubben för Åsa Selljid.

Påsk lägret blev i år inställt pga. pandemin.

På de tävlingar som har arrangerats runtom har klubbens medlemmar utmärkt sig med fina resultat i lydnad, bruks, agility, rally och nosework.

Tävlingssäsongen hann knappt börja innan vi blev tvungna att ställa in samtliga egna tävlingar, men vi hann dock med att arrangera en Appellklass spår, sök och rapport, trevligt nog kom det startande i alla grenarna i år.
Vi lyckades även genomföra 2 lydnadsprov med många startande fördelade på de olika dagarna, där coronabestämmelser följdes noga.

Vi har haft KM i lydnad där Alexandra Myrén med Rusa vann. Samtidigt kördes ungdoms-KM i lydnad där Lova Strandahl tog hem guldet, samt hundracet där Mats Johanssons hund Pjäxan var snabbast.

Hallandskampen gick av stapeln i Ullared detta år, naturligtvis var klubben representerade med ett lag som tog guldet!

I laget ingick Pernilla Stjernfelt med Elda och Mats Johansson med Pjäxan i appellklass spår och i startklass lydnad, Eva-Lena Danvik med Mio och Annika Sahlin med Bonus.  Lagledare Anders Edvardsson.

I slutet av året fick vi bekräftat att vår ansökan om hjälp till ny belysning godkänts av Kultur och Fritid och likaså kompletterings bidrag av Falkenbergs Sparbank, totalkostnad blev ca. 110 000 kr.

2021

I stället för att en massa trevliga aktiviteter på detta år så blev början i pandemins fortsatta restriktioner tyvärr.

Men man har fått göra det bästa under rådande omständigheter, årsmötet blev digitalt med 25 deltagare och fungerade mycket bra, enda problemet blev att avtackningen av avgående revisorer och några styrelsemedlemmar inte kunde avtackas på sedvanligt sätt, detta kommer att ske någon gång när restriktioner släpps och man kan ha mötet utomhus.

Vi har också fortsatt med digitala styrelsemöten och medlemsutskick i stället för medlemsmöte.
Vi hade också planerat att dela ut en del förtjänsttecken till några medlemmar men samma sak sker med dessa vid senare möte.

Klubben har ändå fungerat bra med små grupper som tränat på dagtid under våren med div träningar, helgerna har det tränats mest sök.

Under maj har det börjat röra på sig med mera aktiviteter då folk börjat vaccinerat sig, hundpromenad Kristihimmelsfärdsdag, städ och fixardag och även andra aktiviteter planerats i maj och juni, prova på dag i sök och rallylydnad, klubbmästerskap i lydnad och öppet hus.

På fixardagen hände det mycket, takplåten byttes på förrådet, altan och räcke oljades, nya gasolgrillen monterades, storstädning i kök och om möblering i stora salen, mm. en toppendag med alla duktiga medhjälpare.

Efter många turer var elektrikern och monterade upp nya belysningen med handräckning av Lasse Henningsson, efterjustering kommer att ske senare vid tillfälle.

Klubben fick glädjande nog en ny medlem och instruktör genom Christer Johansson som tidigare varit aktiv i Kungsbacka brukshundklubb. Christer är även kunnig i hemsidearbete och valdes att vara medhjälpare till Börje Johansson samt påbörja en mobilanvändare vänlig och mera lättskött hemsida.

Tävlingsverksamheten har också fått fart efter restriktioner ang. corona släppts, bra tävlingar har genomförts och nämnas bör att höstens skyddshundstävlin blev den näst största till anmälningsantalet i Sverige, lydnadstävlingen Höstglöden blev också en lyckoträff med många anmälningar.

2022

25 års jubileum
Detta år började det mesta fungera normalt igen efter pandemirestriktionerna släppts.
Årsmötet kunde genomföras med medlemmar på plats, vissa ändringar skedde i styrelsen, bla. avgick Lasse Henningsson från styrelsen där han suttit på olika poster i 25 år.
Under våren har genomförts valp och spårkurs, två föreläsningar ang. det stora rovdjuret och i friskvård.
På tävlings sidan har genomförts appellklass alla grupper, rapport och lydnadstävling.
Vi har också genomfört KM i lydnad, där segrade återigen Eva-Lena Danvik med Mio.
Ungdomsmästare blev Livia Strandahl och Rusa. I hundruset blev Lasse Henningsson med Jack segrare.
Klubben har också hunnit med en städdag då byssjan blev målad, likaså har elfirman efterjusterat planbelysningen
Klubben har också berikats med att Annika Wilson Svensson klarat domare provet till 1 klass A domare.
Sist men inte minst så har klubben för första gången haft deltagare med i Ungdoms SM, det blev Lova Strandahl med Bella som gjorde ett toppresultat i startklassen, av 18 startande hamnade dom på en hedrande andra plats!

Carina Leander med Vässa blev återigen Hallandsdistriktets mästare i sökhunds gruppen för fjärde gången.

Jubileummet firas med en kräftskiva lördagen den 13 augusti dit 24 personer är anmälda.
Jubileummet genomfördes i strålande vackert väder så utomhus aktiviteterna och tävlingar blev väldigt lyckade.
Det fina vädret medförde att kräftskivan kunde hållas på altanen, senare blev det tårtkalas och inomhus information, även förtjänsttecken delades ut. Hallandsdistriktets ordförande deltog och lämnade över present, Hallaberg BK uppvaktade också klubben.
Under hösten har klubben arrangerat valpkurser, mixad spårkurs för nybörjare och tidigare deltagare, dessutom endags utbildning ang. platsliggande.

Höstens stora skyddstävling genomfördes med bravur, det blev stort antal deltagare, näst största tävlingen i Sverige för övrigt.

Tvådagarstävlingen Höstglöden genomfördes och blev också lyckad då vi klarade oss med bara med en liten regnskur söndagen.

För övrigt har det varit välbesökta lördagsträningar och flera nya trevliga medlemmar har knutits till klubben under året, nu siktar vi framåt inför nästa 25 år
och hoppas på en fin framtid.