Regler för KM

Lydnad

Klass 1 – Elit

De officiella reglerna används.

Poängen omvandlas till procent och ekipage med högst procent vinner.

Det utses en (1) klubbmästare i lydnad

Bruks

Appell – Elitklass i spår och sök

Specialmoment

Appellklass – enligt officiella regler

Lägre klass –  Appellspår eller appellsök med koff. 7, Budföring med skott, koff. 4

Högre klass – Appellspår eller appellsök med koff. 7, Uppletande enl. officiella regler, koff. 6

Elitklass – Appellspår eller appellsök med koff. 7, Uppletande enl. officiella regler, koff.6

 

Lydnaden
 enligt officiella regler

Poängen omvandlas till procent och ekipage med högst procent vinner.

Ekipage startar i den högsta klassen det är uppflyttat till, ex. hund som tävlar lägre spår och högre sök skall starta i högre klass.

Det utses en (1) klubbmästare i bruks.

Agility

Öppen klass agility samt öppen klass hopp. Indelning i small, medium och large

Resultaten i första klassen ligger till grund för startordningen i andra klassen, den med bäst resultat startar sist.

Det utses en (1)  klubbmästare i varje storleksklass.

Övriga bestämmelser

För deltagande krävs medlemskap i Ullareds Brukshundklubb

Det är tillåtet att starta i samtliga grenar med samma hund.

Blandraser är välkomna att starta även i bruks

I övrigt följs de officiella reglerna.