Valberedningen meddelar

Hej!
I år är det val på följande poster; ordförande, ledamot 2 platser, 1 suppleant, revisor och revisorsuppleant (2 st).
Alla medlemmar är varmt välkomna med förslag på kandidater till ovanstående poster.

Fram tills 15 december kan man maila styrelsen med förslag. I mailet skriver man vilken post det är man nominerar till, namn, en kort presentation och uppgift om att den föreslagna kandiderar.

Man är även varmt välkommen att höra av sig till valberedningen med tankar och förslag.

Mvh Valberedningen
Eva-Lena Danvik, Berit Örtefors och Jenny Herbertsson