Inbjudan till utbildning

Inbjudan till teoriutbildningen för erhållande av licens för tävlande/tränande av skyddshundar, tisdagen den 25/10, kl. 19.00, Falkenbergs brukshundklubb

Enligt beslut inom SBK infördes krav 2002 på att alla som tävlar/tränar sina hundar i de olika skyddsgrenarna ska ha en av SBK utfärdad licens. I kravet för att få en licens ingår att man ska ha en godkänd teoretisk utbildning. Denna behöver bara göras en gång, oavsett hur många licenser man söker. Licensen man söker gäller enbart en förare och en hund, vill man tävla/träna med mer än en hund, måste man alltså ha en licens för varje hund. Likadant om fler förare vill tävla med samma hund, så måste varje förare ha en egen licens för ekipaget.

Teoriutbildningen som omfattar ca tre timmar avhandlar regelverket, krav på hund och förare, träningsansvarig, etiska regler inom SBK och SKK. Lagar och förordningar. Utbildningen ska genomgås i sin helhet, men innehåller inget kunskapsprov.

 

 

Anmälan görs via mail till Morgan Johansson, emr@genevad.nu , senast den 21/10

Frågor besvaras på telefon 0707 43 45 46

Hjärtligt välkomna!

SBK Halland/ licensgruppen