Höstens kurser

Nu finns det nya kurser utlägda (redigerad med nytt startdatum för allmänlydnadskursen.

Valpkurs i samarbete med Glädjeklick med preliminär start den 12 september och en allmänlydnadskurs med start den 9 september. OBS ändrat startdatum!

Läs mer här.