Höstens kurser

Nu finns det nya kurser utlägda

Valpkurs i samarbete med Glädjeklick med preliminär start den 12 september och en allmänlydnadskurs med start den 26 augusti.

Läs mer här.