Medlemsansökan

Vill du bli medlem i klubben?

Medlemsavgiften i vår klubb är:

565 kr per år för helbetalande medlem (400 kr i förbundsavgift + 50 kr i distriktsavgift +115 kr till lokalklubb)·   

185 kr per år för delat medlemskap, dvs man betalar endast en förbundsavgift oavsett hur många lokalklubbar man är medlem i.

115 kr per år för familjemedlem

I medlemskapet ingår tillgång till klubbstuga och dressyrplan, möjlighet att närvara på klubbens olika aktiviteter, olycksfallsförsäkring till och från planlagda aktiviteter med instruktörer och tävlingar samt åtta exemplar av tidningen Brukshunden. Som klubbmedlem har du dessutom förtur till våra kurser.

 Vill du gå med som medlem?

Ordinarie medlemskap (även delmedlemskap) och ungdomsmedlemskap anmäls direkt till Svenska Brukshundklubben. Du kommer sedan att få betalningsuppgifter från SBK.

Fyll i formuläret på länken: www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/bli-medlem/teckna-medlemskap/

 

 

Familjemedlem anmäls i formuläret nedan och avgiften betalas in på klubbens bankgiro 256-0910. Ange personnumret som referens

 

 
Välkommen som klubbmedlem!!!

Medlemsanmälan för familjemedlem.

<p>Genom att kryssa i nedanstående ruta medger jag att att Brukshundklubben sparar mina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår i medlemsvillkoren.Medlemsvillkoren finns att läsa på http://brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/bli-medlem/medlemsvillkor/</p>