Kursanmälan

Alla kurser är på 6 ggr om inte annat anges. Kursavgiften är beroende av typ av kurs samt antal kurstillfällen, ex 1000 kr/6ggr. Därtill kommer eventuell medlemsavgift och kostnad för kurslitteratur.

Inbetalning sker till Bg 256-0910 ange kursens namn, ditt namn och fullständiga personnummer. Betalning skall ske först när ni fått meddelande om att kursen är fulltecknad, därefter skall betalning vara gjord innan kursstart.

 

För att anmäla fyller du i blanketten nedan

Anmälan till kurs