Kursanmälan

Så här anmäler du till kurs.

OBS! Anmälan sker via Studiefrämjandet. Klicka på deras logga för att komma dit. En ny sida öppnas. Välj sedan den kursen du vill anmäla dig
till. Du kommer att få bekräftelse på din anmälan via e-post.

 

Observera att kursstart inte sker innan kurserna är fulltecknade eller med minst 6 deltagare. 

Kursavgiftens storlek kan variera (se resp. kurs) Avgiften samt eventuell medlemsavgift och kurslitteratur sätts in på  Bg 256-0910, ange namn, kursnamn och fullständigt personnr. Betalning skall ske efter det att du mottagit kurskallelsen.