Kommittéer och arbetsgrupper

Hundägareutbildningskommitté

Lena Johansson

Sammankallande

Skicka e-post

Tävlingskommitté

Kennet Gustafsson

Sammankallande bruks och lydnad

Skicka e-post

Agilitykommitté

Carina Leander

Sammankallande

0346-920 32

Skicka e-post

Nose Work-kommitté

Annika Sahlin

Sammankallande

070 573 7695

Skicka e-post

Stug- och plankommittén

Lasse Henningsson

Sammankallande

0706-85 15 31

Skicka e-post

Lägerkommitté

Carina Leander

0346-920 32

Skicka e-post

Lasse Henningsson

0706-85 15 31

Skicka e-post

Ann-Sofie Johansson

Webbansvarig

Carola Carlsson

0731-54 59 83

Skicka e-post